Vill du bli uppringd?

Produced by www.topborn.com

Värmepumpar till fastigheter

Hus innerstan 2Att värma större fastigheter med bergvärme ger god värmeekonomi och gör framtida värmekostnader mer förutsägbara, jämfört med alla andra alternativ. Ett förändrat energipris slår inte igenom lika mycket som om fastigheten värms med fjärrvärme, olja, el eller pellets.

Det går också att få god ekonomi i att återvinna energi ur frånluften, eller att installera värmepumpar som hämtar värmen ur uteluften.

Thermia har ett mycket starkt utbud av fastighetsvärmepumpar från 20 kW och uppåt. För de riktigt stora behoven kan flera värmepumpar kopplas samman till kraftfulla värmecentraler.

Thermia Mega

thermia-megaDen varvtalsstyrda bergvärmepumpen Thermia Mega ger så hög effekt att behovet av tillsatseffekt blir mycket lågt. Det gör att dyra kompletteringar med ny elservis eller fortsatt inkoppling på fjärrvärmen ofta kan undvikas.