Vill du bli uppringd?

Produced by www.topborn.com

Poolvärme, kyla och fjärrstyrning

Din värmepump kan användas till mer än att värma huset. Både en bergvärmepump och en uteluftvärmepump kan utrustas för att värme poolvatten, och båda typerna kan användas för att kyla ner sommarvarma rum.

Alla Thermias värmepumpar kan fjärrstyras och fjärrövervakas från din smartphone eller dator. Om du reser bort i ett par veckor kan du sänka temperaturen och sedan höja den inför hemkomsten.