Mats Hedbom, rörmontör

Mats tappade räkningen på hur många värmepumpar han har installerat när han passerade tusen.