Vill du bli uppringd?

Produced by www.topborn.com

Garantier och försäkringar

För privatpersoner

thermia-tryggVid försäljning till privatkunder ger vi 3 års garanti på värmepump och installation. Varmvattenberedare från Thermia (inbyggda eller separata) har 10 år garanti.

Vid köpet ingår vidare en trygghetsförsäkring för åren fyra, fem och sex. Denna försäkring kompletterar en vanlig hemförsäkring på så vis att den ersätter hemförsäkringens avdrag för värdeminskning samt självrisken.

Från det sjunde året erbjuder försäkringsbolaget förlängning av försäkringen årsvis upp till 14 år.

Garantin backas upp av Thermia och trygghetsförsäkringen tecknas i det fristående försäkringsbolaget Arctic.

Observera att såväl garanti som trygghetsförsäkring gäller utan att vi kräver att det ska utföras någon service på värmepumpen.

För företag och bostadsrättsföreningar

Juridisk person kan välja att teckna en trygghetsförsäkring för sin värmepumpsinstallation. Den gäller i sex år från installation och kompletterar den ordinarie fastighetsförsäkringen.

Service

Svenska Klimathus utför service och säljer reservdelar till Thermia värmepumpar. Därtill upprätthåller Thermia en 24-timmars jourservice i Stockholmsområdet.